Hírek

Szakképzést adó szakmai képzések:

 

-                       34 582 01 Ács,

-                       34 582 04 Festő, mázoló és tapétázó,

-                       34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász,

-                       34 582 08 Kőműves és hidegburkoló,

-                       34 211 02 Kerámia, porcelán készítő,

-                       34 582 09 Központifűtés- és Gázhálózat Rendszerszerelő,

-                       34 582 12 Víz-, Csatorna- és Közmű- Rendszerszerelő.

A hozzánk jelentkező tanulók a választott szakot a 8. osztály elvégzése után kezdhetik meg. A képzési idő 3 év.
Érettségivel rendelkezőknek /megfelelő létszám esetén/ a képzési idő 2 év.

 

Technikusi szakmát adó képzések:

 

-                      54 582 01 Épületgépész technikus,

                   54 543 01 Faipari technikus szakképesítés.

A 4 év alatt érettségizni vágyók a faipari, valamint gépészeti szakmacsoportos szakközépiskolai osztályokban tanulhatnak, majd azt követően egy év alatt technikusi minősítést szerezhetnek. A képzési idő: 5 év.

Az érettségivel már rendelkező tanulók (bárhol szerzett érettségi) az épületgépész technikus, valamint a faipari technikus szakon egészíthetik ki tudásukat, és szerezhetnek technikusi oklevelet. A képzési idő: 2 év.

 

Érettségire irányuló képzések:

 

                     Szakmunkások szakközépiskolája.

Ezt a képzést azon tanulók részére indítottuk, akik a szakképzésben már részt vettek – tehát rendelkeznek OKJ-s bizonyítvánnyal – és érettségi bizonyítványt szeretnének szerezni. A képzési idő: 2 év.

  

 

 

Diákjaink a szakmunkásképzés keretein belül is rengeteg szakmából választhatnak. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy míg az emberek élnek, dolgoznak, laknak, addig épületre szükség van, így az oktatott szakmák nélkülözhetetlenek.

 

alt

 


A fent említett szakmák közül jó néhány esetében lehetőség nyílik arra is, hogy a könnyebb munkába állás érdekében, mint másodszakmát szerezzék meg diákjaink. Iskolarendszerünkön belül lehetőség van az érettségi letételére is.
 

alt


A szakmunkástanulók képzésének két nagy területe van: az elméleti oktatás és a gyakorlati oktatás.
Az építőipar sajátos helyzetéből adódóan kezdetben az elméleti és a gyakorlati oktatás nem különült el egymástól. A munkahelyen sajátíthatták el a tanulók az elméleti ismereteket a gyakorlati fogásokkal párhuzamosan.
Ez mára már jelentősen megváltozott, tanulóink az iskolai keretek között részesülnek elméleti oktatásban, a gyakorlati oktatás során pedig lehetőségük nyílik gazdálkodó szervezeteknél, egyéni vállalkozóknál vagy akár az iskola tanműhelyeiben illetve külső munkákon elsajátítani választott szakmájukat.
A gyakorlati oktatás alapját gyakran a külső vállalt bérmunkák képezik, melyet jól kiegészítenek az iskolában, kollégiumban folyó átalakítások és karbantartó tevékenységek.
 

alt


Az iskola európai színvonalú gépparkkal rendelkezik. Ezek a jól felszerelt tanműhelyek lehetőséget biztosítanak a szakmai alapozásra. A tanulók gyakorlati ideje szakoktól függően változik.
Az elméleti oktatás és a gyakorlati képzés aránya 30% : 70% általában.
 

 

 

Szakközépiskolai képzés

Képzési profilunk széles skálán mozog. Az iskola naprakészen igyekszik a változásoknak, a kihívásoknak megfelelni. Az 1991/92-es tanévben kezdődött el intézményünkben a szakközépiskolai képzés a gépészeti és építészeti szakmacsoportban.

A szakközépiskolai szakképesítések:

   építőgépész technikus
   faipari technikus


Iskolánkban is bevezetésre került az újfajta, kétszintű érettségi. Iskolánkban emelt szintű érettségi szerezhető: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német és angol nyelv, fizika, kémia, biológia, informatika és szakmai orientáció tantárgyakból.

A szakközépiskolai oktatás a kerettantervre épülő követelményrendszer szerint, építészeti és gépészeti szakmacsoportban folyik. Lényege, hogy a fiatalok széles körű szakmai alapozást kapjanak, amely lehetővé teszi az érettségi vizsga után a szakmai specializációt.. A diákoknak az érettségi után lehetőségük nyílik választani a szakmai képesítővizsgára való felkészülés, és a szakképzés között. Így a tanulók technikusi képesítést vagy szakmunkás-bizonyítványt is szerezhetnek.


A szakközépiskolai tanulók gyakorlati oktatása az iskolai tanműhelyekben történik. A gázipari műhelyt a legkorszerűbb berendezésekkel, gázkészülékekkel szereltük fel, melyet gyártó és forgalmazó cégektől kapott az iskola.
Az 1993-as évtől a faipari technikusképzés műhelye is speciális gépekkel, berendezésekkel és szerszámokkal lett telepítve. A tanulók gyakorlati ideje szakoktól függően változik.

 

Felnőttképzés iskolánkban

Iskolánk profilja egy színes paletta, melyen mindig helyet kapott a felnőttképzés is, úgy iskolarendszerű mint iskolarendszeren kívüli formában. A nyolcvanas évekig a gazdálkodó egységek igényére indult különböző építőipari szakmákban a felnőtt szakmunkásképzés.

Országunkban, a kilencvenes években bekövetkezett változások munkanélküliséget eredményeztek. 1989-ben a régióban elsőként indítottunk átképző tanfolyamot, kőműves szakmában munkanélküliek számára.

Iskolánkban évente több felnőtt tanfolyamon szerezhetnek szakmát a tanulni vágyók igény szerint. Ezek a tanfolyamok lehetnek önköltségesek, a Munkaügyi Központ vagy a munkáltató által finanszírozottak.

Szakmai oktatásunk az Országos Képzési Jegyzék alapján történik, igyekezve a legkorszerűbb technológiai, technikai tudás átadására.

Felnőttképzésünk sajátos formája az ifjúsági tagozat három éves nappali rendszerű változata. Ebben az oktatásban a már szakmával rendelkezők szerezhetnek érettségi bizonyítványt. Ennek az oktatási rendszernek az elődjét iskolánk dogozta ki és indította be elsőnek Kelet-Magyarországon.

A felnőttoktatás színes foltja a gázipari szakemberek továbbképzése, mely a Gazdasági Minisztérium megbízásából történik.

A 2004-es évtől iskolánk akkreditált felnőttképző intézetté alakult.

Iskolánkban indítható felnőttképzési kurzusok:

* ács-álványozó
* asztalos
* bádogos és épületbádogos
* cserépkályha és kandallóépítő
* épületburkoló
* épületszobrász
* faesztergályos
* fapadlózó és burkoló
* gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező
* gáz- és olajtüzelőberendezés-minősítő, felülvizsgáló
* gázvezeték- és készülékszerelő
* iparigáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő
* kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó
* kőműves
* műanyaghegesztő
* szobafestő-mázoló és tapétázó
* vasbeton- és műkőkészítő
* villanyszerelő
* vízvezeték- és központifűtés-szerelő